Arhīvs

Rīgas pilsētas 45. latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. klasēm

2.vieta

Amandai Baguckai

Nikolai Plātei

3.vieta

Kristiānai Peičai

Elfai Elizabetei Melnbārzdei

    Atzinība

Beātei Baugai

Paldies Ivetai Vīdušai, Inesei Lāčauniecei, Signei Ābolai  par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Rīgas pilsētas filozofijas 5. olimpiādē 11. – 12. klasēm

     3.vieta

Mārcim Brokam

        Atzinība

Elīnai Savulei

Paldies Evi Dagai-Krūmiņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Rīgas pilsētas informātikas (programmēšanas) 32. olimpiādē

       Atzinība

Maksimam Čižikovam

Paldies Marekam Ignatjevam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Liceja mājas lapā ir pieejams jaunais e-žurnāla numurs « Kaléidoscope ». Lasi šeit !

A partir de janvier 2019, « Kaléidoscope » invite les professeurs d’anglais et de russe à collaborer avec notre e-journal. Incitez vos élèves à produire des petits textes à propos des activités réalisés en classe.

From January 2019, “Kaléidoscope” invites English and Russian teachers to participate in our e-journal. Inspire your pupils to write little texts with class activity proposals.

Начиная с января 2019, электронный журнал «Kaléidoscope» приглашает учителей русского и английского языков принять участие в создании нашего журнала. Для того чтобы стать частью нашего проекта, вдохновите Ваших учеников написать короткие тексты о том, что они делают в классе во время уроков.

22.01.2019.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks licejā sākās ar skolas sapošanu svētkiem un lielās svētku egles iedegšanu Mēness ielā. Pasākumā 1.-6.klasēm  projekta “Skolas soma” ietvaros notika folkloras kopas “Grodi” muzikālais priekšnesums.

 
       
 

Pirmoreiz tika iedegta lielā svētku egle Valdemāra ielā. Skolēnu parlamenta un 7.-12.klašu pārstāvji vēlēja, lai katram izdodas piepildīt sapņus un sasniegt izvirzītos mērķus, kā arī prieku un  veiksmi.  Kopības sajūtu stiprināja ansambļa izpildītās Ziemassvētku dziesmas.

 
 

Rīgas Franču liceja skolēnu parlaments aicināja visus licejistus Ziemassvētku nedēļā “ierasties skolā, iejusties lomā”.

 

 

Jau trešo gadu skolā darbojas franču teātra pulciņš, kuru vada franču valodas skolotāja Diāna Ķezbere. Šogad jaunāko klašu skolēni varēja noskatīties 4.-5.klašu skolēnu iestudēto  izrādi  “Ceļojums uz Ziemassvētku vecīša zemi”.  Tās noslēgumā skatītāji kopā ar lugas varoņiem dziedāja franču Ziemassvētku dziesmu “Petit papa Noël”, ko visi bija apguvuši franču valodas stundās, un cienājās ar Ziemassvētku piparkūkām.

 

17.decembrī skvērā pie liceja tika iedegta viena no Rīgas Domes Ziemassvētku eglēm. Šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas skolēni gan kā skatītāji, gan kā mākslinieki. Franču teātra dalībnieki kopā ar skolotāju D. Ķezberi iepriecināja visus klātesošos ar skaistu Ziemassvētku dziesmu franču valodā, par ko saņēma atzinību no pasākuma organizētājiem.

 

18. decembrī RFL 11. a klases radošā komanda aicināja uz  literārās gadagrāmatas “Ausainais” atvēršanas brīdi, kura laikā Elizabete un Mārcis pastāstīja, ko licejam nozīmē Ausainais un kā tapis šis liceja radošo literāro darbu apkopojums.  Šī gada Ausainā komanda – 11. a klases skolēni un skolotāja Inese Lāčauniece izsaka pateicību visiem licejistiem, kuru darbi kuplinājuši šī gada “Ausainā” lappuses, un īpaši latviešu valodas skolotājām Litai Silovai, Signei Ābolai, Ivetai Vīdušai, Jolantai Babrānei.  Īpašs paldies mākslinieciskās koncepcijas autorei Betijai Zvejniecei.

 
 

 

Neatņemama liceja Ziemassvētku tradīcija ir dāvanu gādāšana pansionāta “Mežciems” iemītniekiem un ikgadējais svētku koncerts vecajiem ļaudīm.

Nemēri to, cik gara ir Tava Ziemassvētku eglīte.  

Mēri to, cik mīlestības ir Tavā sirdi.

Mežciema pansionāta iemītnieki un vadība no visas sirds pateicas visām Rīgas Franču liceja skolēnu ģimenēm par lielo atbalstu un sarūpētajām Ziemassvētku dāvanām, kā arī par skaisto koncertu, kuru sniedza 5.-9.klašu meiteņu koris.

 
 

Par tradīciju ir kļuvis arī “Ziemassvētku jampadracis” – sporta spēles 3.-4.klasēm. Šogad to organizēja sporta skolotāji Mārcis Pliens un Gita Pērkone. 3.klašu grupā pirmo vietu ieguva 3.b klase, bet 4.klašu grupā 1.vietu ieguva 4.b klase.

     

Ziemassvētku nedēļa noslēdzās ar 5.-9.klašu meiteņu kora un  jauktā kora “Mēs lidosim…” koncertu “Ziemassvētku pasts” 7.-9.klasēm un 10.-12.klasēm . Tajā smilšu kino māksliniece Guna Miķelsone uzbūra kora dziedāto dziesmu ainas. Koncerts notika ar projekta “Skolas soma” finansiālu atbalstu.

 
 
 

 

Lai 2019.gads radošām domām, zinīgiem meklējumiem un patstāvīgiem atradumiem pilns!

Klāvs Elsbergs 

03.01.1959.– 05.02.1987.

kad jūsu ausainie skums

es atlidošu pie jums

kad lapas no kokiem  birs

kad zāle klusītēm mirs

kad naktis kļūs bezgalīgas

un dienas būs nemīlīgas

kad dzīve no sāpēm raudās

kad nebūs ne kripatas naudas

ko astoņus kustoņus pirkt

kad cerības peļķēs mirks

būs ausainie kopīgi mums

es atlidošu pie jums

 

“Latvijas skolas soma” projekta ietvaros 6.-7.klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar režisora Dāvja Sīmaņa filmu “Tēvs Nakts”, kam viens no scenārija autoriem ir bijušais licejists Matīss Gricmanis.

Pirms nopietnas filmas ir svarīgi sagatavoties, tamdēļ aktuāla bija iepazīšanās ar Ineses Zanderes stāstu “Puika ar suni”.

Pēc filmas sadarbībā ar literatūras un vēstures skolotājiem ikvienam skolēnam bija iespēja izteikt savus iespaidus, pārrunāt jautājumus par izšķirīgām un sarežģītām izvēles situācijām Latvijas vēsturē.

Un tas viss, protams, cieši saistīts ar domām par tagadni un ikvienam vēlamo nākotni.

7.a klases skolēnu iespaidu lapiņās teiktais apliecina ne tikai apgūto prasmi būt vērīgiem filmas laikā, bet arī spēju un gribu domāt par sev būtisko pašreizējā laikā.

 

Evi Daga- Krūmiņa

03.12.2018.

…vairāk

Sofija Ponomarjova, startējot šā gada konkursā “Bebr[a]” (5.-6.klašu grupā), iekļuvusi TOP 20, nodrošinot savu vietu 2.kārtā.

Apsveicam! Turam īkšķus finālā!

Paldies liceja 5.b, 5.c un 6.c klašu skolēniem par uzdrīkstēšanos un veiksmīgu dalību konkursā “Bebr[a]”, kurā piedalījās skolēni no visas Latvijas.

Konkursa uzdevumi mudināja izmantot loģisko un algoritmisko domāšanu, lai atrisinātu aizraujošus uzdevumus.

Paldies datorikas un programmēšanas skolotājai Vitnijai Kokorevičai par ieguldīto darbu! 

03.12.2018.

Pateicoties projekta “Latvijas skolas soma” atbalstam un Latvijas Nacionālā teātra iniciatīvai piedāvāt skolēniem simtgades ietvaros piedzīvot Latvijas Republikas dibināšanas notikumu, Rīgas Franču liceja 8. -12.klašu skolēni varēja iesākt svētku nedēļu gan ar vēsturiskās sajūtas izbaudīšanu, gan domu, ka tieši viņu izvēles un darbi būs nākotnes Latvijas pamatā. Nacionālajam teātrim izdevās radīt tādu noskaņojumu, kas stiprināja pārliecību, ka valsts ir tajā dzīvojošo cilvēku pašu kopīgi veidots rezultāts un atbildība.

Pēc izrādes skolēni dalījās savās pārdomās, kas priecēja ar viedokļu dažādību  un atstāja iespaidu, ka ir noticis domāšanu provocējošs un vērtīgs pasākums.

 

…vairāk

Latvijas simtgades svinībās Rīgas Franču licejā viesojās banku speciāliste, grāmatu autore un dzīves garšu speciāliste Ilze Jurkāne. Viņas māte Anna Pētersone- Auzere ir liceja 1941.gada absolvente. Ilze Jurkāne licejam uzdāvināja trimdas mākslinieka Fridriha Milta gleznoto ,,Elles ķēķa” mūzas un kādreizējās Rīgas Franču liceja skolotājas Lauras Tīlikas portretu. Pēc svinīgajām svētku brokastīm Ilze Jurkāne tikās ar 12.c klases jauniešiem, lai pārrunātu savas dzimtas un kādreizējo licejistu likteņus, lai iedvesmotu nozīmīgām izvēlēm dzīvē un liktu apzināties savu piederību Latvijai. 

Iveta Vīduša 

 

8.c un 11.b klasei bija iespēja tikties ar Rīgas Franču liceja absolventu un politiķi Edvardu Smiltēnu, kurš dalījās pieredzē, kas ir politika un kāpēc tajā ir vērts iesaistīties un darboties.

Meklējot kopīgi ar skolēniem atbildes uz dažādiem jautājumiem, izveidojās interesanta saruna un nostiprinājās pārliecība, ka savu valsti veidojam mēs paši, un tieši mūsu izvēles un mūsu darbi ir tās nākotnes pamatā.

Evi Daga-Krūmiņa

 

10.c klases skolniece Nikolīna Rūtenberga, kura šobrīd mācās Edžertonas vidusskolā Minesotas štatā ASV, prezentē Latviju un stāsta par simtgades pasākumiem saviem jaunajiem klasesbiedriem.

Diāna Ķezbere

 

9.c klase apmeklēja Jāņa Akuratera muzeju, lai iepazītos ar rakstnieka dzīvi un daiļradi, jo viņa vārds cieši saistīts ar Latvijas valsts tapšanu 1918. gadā. Jānim Akurateram ļoti patikusi arī  franču kultūra un māksla, tāpēc 9.c klases skolēni muzejā skandēja  gan paša Jāņa Akuratera dzeju, gan dzejoļus franču valodā, bet  Kristiāna un Elza sirsnīgo noskaņu papildināja ar latviešu komponistu klavierskaņdarbiem.

Signe Ābola

 

7.a un 7.c klases skolēni, tuvojoties valsts simtgadei, izmēğināja savus radošos vārdus un pacietīgos rokas vilcienus, lai sacerētu un glītrakstā pierakstītu “100 vārdus Latvijai”. Piektdien, svētku dienā skolā, jaunieši tikās ar mākslinieci Gundegu Muzikanti. Viņa ne tikai pastāstīja, kāds ir grāmatas ilustratores darbs, bet arī palīdzēja ikvienam izveidot vienu īpašu lappusi, kur teksts un vizuālais noformējums veido vienotu stāstu.

Lita Silova, Inese Lāčauniece

 

4.b klase kopā ar ģimenēm un klases audzinātāju tikās “Lukturīšu darbnīcā”, kad kopā gatavojās svētkiem. Ikkatram bija iespēja radīt savu unikālo svētku lukturīti, kurā iedegt svecīti par godu Latvijas simtgadei. Svētki gaisā un mūsu sirdīs!

Vitnija Kokoreviča

 

Arī 4.c klases skolēni darbojās “Lukturīšu darbnīcā”, gatavojot sev svētku lukturīšus. Savas zināšanas par Latviju viņi pārbaudīja spēlē “Es mīlu Tevi, Latvija”.

Lana Bikavniece

 

1.a klase kopā ar skolotāju Santu Brovacku un Eviju Riganču visas dienas garumā izzināja Latviju, tās simboliku, tradīcijas un vēsturi. Visi kopīgi nogaršoja arī vienu no Lāčplēša spēka avotiem – rupjmaizi ar medu. Svētku dienā bērni apmeklēja bibliotēku, un bibliotekāre viņus iepazīstināja ar grāmatām, kas var palīdzēt izzināt Latviju. Īpaši interesanta skolēniem šķita grāmata, kurā skatāmi Lāčplēša ordeņi. Bērni iepazinās ar simtgades akciju “Cimdotā Latvija”, ejot rotaļās, un noskatījās arī vienu no simtgades multfilmām “Bize un Neguļa”. Svētku noslēgumā visi baudīja svētku koncertu un mielastu.

Santa Brovacka

…vairāk