Arhīvs

27.04.2019.

RFL skolēnu mācību uzņēmums (SMU) “Weelife” piedalījās Starptautiskajā SMU festivālā un pārstāvēja labākos 2019.gada Latvijas SMU.

Rihards Kleinbergs ieguva pirmo vietu un Rīgas Biznesa skolas sertifikātu.

23.04.2019.

12.aprīlī 1.-2.klašu izlases koris piedalījās Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 1. – 4. klašu koru skatē “Rīgas gailis 2019”.

Skatē liceja mazākie dziedātāji ieguva 1.pakāpi!

Paldies diriģentei  Kristīnei Užbalei!

22.04.2019.

Ceļā uz XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem RFL 5.-9.klašu korim 2.kārtas Rīgas pilsētas skatē 1.pakāpes diploms.

Sveicam meitenes un diriģenti Daci Melveri!

I pakāpe – Robertam Brantam

II pakāpe – Katrīnai Hertai Jurģevicai

III pakāpe – Elīnai Savulei

                      Lienei Katrīnai Juhņēvičai

                      Evitai Januškevičai

                      Klaudijai Bērziņai

Paldies zinātniski pētniecisko darbu vadītājām: Birutai Šķēlei, Evijai Rozentālei, Nadeždai Teļminovai, Ivetai Vīdušai, Tatjanai Kundai!

 

Rīgas Franču liceja 3. – 4. klašu meiteņu koris šajā mācību gadā gatavojas Latvijas 100gades veltītam lielkoncertam “Rīgas gailis 2019”, kas notiks 7. maijā Rīgas Domā.

Piektdien, 12. aprīlī, Juglas sākumskolā notika Rīgas Vidzemes priekšpilsētas koru skate, kurā žūrija vērtēja sākumskolas koru repertuāra apguvi lielkoncertam “Rīgas gailis 2019”. Mūsu skolas 3. – 4. klašu meiteņu koris skatē ieguva I pakāpes diplomu, konkursā izpildot obligātās dziesmas I.Arne, V.Toma “Labu domāt” un R. M. Gray “Laudate Dominum” un brīvas izvēles dziesmu Austriņas “Ora pro nobis”.

Pēc konkursa noslēguma
žūrija labākos kolektīvus un individuālos priekšnesumus izvirzīs lielkoncertam
“Rīgas gailis 2019”.

17.04.2019.

5. aprīlī 12. klasēm notika interaktīva nodarbība par Eiropas Parlamenta jautājumiem, kuru vadīja LR Ārlietu ministrijas Ārpolitikas padomes vadītāja Žaneta Ozoliņa un EP Latvijā sabiedrisko attiecību vadītāja Jolanta Bogustova.

(pēc Antona Čehova lugas “Kaija” motīviem).

Izrādes tapšanas process bija ilgs, sākot no oktobra. Man kā topošajam režisoram šķiet, ka izrāde vēl tikai top, nemitīgi domājot par to, ko varētu uzlabot vai ko vajadzētu darīt citādi. Šajā procesā mēs saskārāmies ar daudz dažādiem izaicinājumiem un šķēršļiem.

Viss notika tikai brīvprātīgi. Es ar ideju par lugas “Kaija” iestudēšanu un ar pirmajām konceptuālajām aprisēm gada sākumā meklēju skolēnus, kuri būtu ar mieru šādā avantūrā piedalīties. Atsaucība bija pietiekama.

Tad sākās lugas iestudēšanas process. Protams, ar saviem izaicinājumiem – sarunāt visus uz mēģinājumiem, atgādināt par teksta mācīšanos, saskaņot un saņemt atļauju par mēģināšanu liceja telpās. Un bija svarīgi, ka šīs grūtības mēs pārvarējām paši.

Izaicinājumi bija arī saistībā ar izrādes koncepciju un tās īstenošanu uz skatuves. Kopš oktobra izrādes koncepts ir mainījies. Sākotnēji bija doma uzvest visu oriģināltekstu “Kaija” , taču laika gaitā nolēmām tomēr lugu saīsināt, tā dēļ sākotnējā izrāde zaudēja kādu idejisku līniju, bet citos aspektos paspilgtināja konceptu. Mēs kopīgi sapratām, ka sākotnējā, kā es to dēvētu viengabalainā izrāde, varētu būt par sarežģītu mūsu iestudējumam. Mēģinājumu procesā aktieri aizvien vairāk apguva skatuvi un varēja uzņemties jaunus izaicinājumus, kā dēļ arī izrādes koncepts attīstījās. To varētu nosaukt par vairākus mēnešus ilgu, padziļinātu A.Čehova lugas izpēti.

4.aprīlī “Каия. Реприза” tomēr piedzīvoja pirmizrādi. Aktieri izrādi nospēlēja ar lielu atbildības sajūtu un guva patiesu gandarījumu par paveikto darbu,cerot, ka arī skatītājiem izrāde patika. Par to liek domāt daudzās pozitīvās atsauksmes pēc pirmizrādes un skatītāju reakcija zālē.

Paldies gribu teikt visiem tiem, kas atbalstīja manas idejas realizēšanos – Elizabetei Lapsiņai, Initai Sedolai, Betijai Zvejniecei, Elizabetei Šiklovai, Līnai Liepai, Ancei Petrovicai no 11.a, Erikam Dekonekam, Oto Šadeiko no 11.b, Dacei Gukai, Marijai Martai Butānei, Valteram Veidem, Aleksandram Kabakovam no 10.a, Valteram Ostrovskim un Aleksim Larionovam.

Topošais režisors Mārcis Broks, 11.a