Arhīvs

24. martā aicinām iepazīt mācīšanās prieku, vērojot un līdzdarbojoties 9. klašu mācību stundās.

Interesentiem  līdzi jāņem  pirmā semestra liecība.

  • 9.00 – 9.30 reģistrācija liceja lietvedībā  (1. stāvā)
  • 9.30 – 10.00 informācija par skolu 14. kabinetā (1. stāvā)
  • 10.30 – 11.10 franču valoda; Latvijas vēsture; bioloģija
  • 11.30 – 12.10 matemātika; angļu valoda; latviešu valoda
  • 12.20 informācija par mācībām 10. klasē un apliecinājumu par dalību izsniegšana

Pieteikšanās anketa

2016./2017. mācību gadā 10. klasē būs iespēja apgūt  vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena valodu programmu vai vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, vai vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu.
Franču valodas priekšzināšanas nav nepieciešamas! Uzmanīgi izpētiet izglītības programmu īstenošanas plānus!
Informācija pa tālruni 67501621

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodu-franču) programma 2016./2017.m.g.
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodu-angļu) programma 2016./2017.m.g.
Vispārējās vidējās izglītības  matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 2016./2017.m.g.
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma 2016./2017.m.g.

 1.-4.kl.atklātās franču valodas olimpiādes uzvarētāji

1.klase

I.vieta – Jānim Misiņam (1.b) …vairāk

3. martā Rīgas Franču liceja 4. – 5. klašu meiteņu ansamblis piedalījās vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2016” otrajā kārtā  un ieguva I pakāpes diplomu. …vairāk

Valsts 66. matemātikas olimpiādē

1. pakāpi  ieguvis Olavs Rāciņš

Rīgas pilsētas matemātikas 66. olimpiāde …vairāk

3.vieta Olavam Rāciņam (9.a) un Maksimam Čižikovam (9.b)

Atzinība Oto Poišam (10.c) un Čiro Federiko Tipaldi (11.c)

Paldies skolotājai  Dacei Bērziņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Rīgas Franču liceja jauktais koris ” Mēs lidosim..” piedalījās skaistā koncertā Latvijas Universitātes aulā kopā ar saviem koru draugiem  –  Rīgas  Valsts 2. ģimnāzijas jaukto kori un Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes jaukto kori “Aura” diriģenta Edgara Vītola vadībā.  …vairāk

Pasaku pēcpusdienā, kas notika 17. februārī Francijas institūtā, jaunie mākslinieki piedāvāja teatrālu uzvedumu ar franču dziesmām un dzeju. …vairāk

4.- 5. klašu meiteņu ansamblis ir ieguvis I pakāpes diplomu vokālajā konkursā „Balsis 2016”, iegūstot augstu žūrijas vērtējumu (48.33 punktus). …vairāk