Arhīvs

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotajā skolu literāro žurnālu, literāro gadagrāmatu un skolas avīžu literāro lappušu konkursā Rīgas Franču liceja literārā gadagrāmata “Ausainais”  ieguva  3. vietu!

Sirsnīgs paldies skolotājai Ivetai Vīdušai un radošajai komandai: Ievai Esterei Barkānei, Anetei Rēzijai Bērziņai, Mārtiņam Gūtmanim, Annemarijai Sofijai Rukšānei, Annai Elgai Ščipčinskai, Nikolai Zemītei un Lībai Lūsei!

2. klašu grupā

1. vieta Emīlam Gerhardam  Bērziņam …vairāk

1.vieta

Katrīna Štēbele (konsultante Inta Murāne) …vairāk

Teātra diena licejā tika svinēta 29. martā ar plašu un interesantu programmu. Paldies Teātra pulciņa vadītājai Velgai Līcei un viņas audzēkņiem! Paldies Lanai Bikavniecei par sagatavoto izstādi, Kristīnei Užbalei un viņas vadītajam korim par skanīgajām dziesmām. Paldies 10.a klases skolniecēm Evelīnai Stienei un Paulai Kristai Cābulei, kā arī koncertmeistaram Anatolijam Livčam. Paldies par atbalstu Didzim Gaismiņam un Astrīdai Klaužai, kā arī Evijai Rozentālei par pasākuma iemūžināšanu fotogrāfijās.

Dzejoļu konkursa uzvarētājus apbalvoja Francijas vēstnieks Latvijā  Stefans Viskonti (Stephane Visconti).

3. klašu skolēnu  nodarbība kopā ar bērnu grāmatu autoru Žanu Čārlzu Sarazēnu (Jean-Charles Sarrazin).

 

42. latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē 11.-12. klašu grupā III vietu ieguvis  Čiro Federiko Tipaldi. Paldies skolotājai Inesei Lāčauniecei par skolēna sagatavošanu olimpiādei.

24. martā aicinām iepazīt mācīšanās prieku, vērojot un līdzdarbojoties 9. klašu mācību stundās.

Interesentiem  līdzi jāņem  pirmā semestra liecība.

  • 9.00 – 9.30 reģistrācija liceja lietvedībā  (1. stāvā)
  • 9.30 – 10.00 informācija par skolu 14. kabinetā (1. stāvā)
  • 10.30 – 11.10 franču valoda; Latvijas vēsture; bioloģija
  • 11.30 – 12.10 matemātika; angļu valoda; latviešu valoda
  • 12.20 informācija par mācībām 10. klasē un apliecinājumu par dalību izsniegšana

Pieteikšanās anketa

2016./2017. mācību gadā 10. klasē būs iespēja apgūt  vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena valodu programmu vai vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, vai vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu.
Franču valodas priekšzināšanas nav nepieciešamas! Uzmanīgi izpētiet izglītības programmu īstenošanas plānus!
Informācija pa tālruni 67501621

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodu-franču) programma 2016./2017.m.g.
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodu-angļu) programma 2016./2017.m.g.
Vispārējās vidējās izglītības  matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 2016./2017.m.g.
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma 2016./2017.m.g.

 1.-4.kl.atklātās franču valodas olimpiādes uzvarētāji

1.klase

I.vieta – Jānim Misiņam (1.b) …vairāk