Arhīvs

1.vieta

Alisei Brizgo

Annai Misiņai

Laurai Katrīnai Seleckai

Nikolīnai Lotei Rūtenbergai

Valērijai Budo  …vairāk

Arī šajā mācību gadā RFL skolēni piedalījās konkursā “Osta pilsētai 2017”, ko  katru rudeni organizē Rīgas Brīvosta. Konkursa mērķis ir radīt oriģinālas un radošas vizualizācijas vai īsfilmas, kas būtu izmantojamas Rīgas brīvostas ārējā komunikācijā, kā arī stimulēt jauniešu interesi un izpratni par modernas ostas darbību un tās nozīmi pilsētas attīstībā. Konkursā dalībniekiem vajadzēja iesniegt  radošos darbus, kas atainotu viņu unikālo skatījumu uz Rīgas ostu. Vidusskolēni veidoja  īsfilmu, bet pamatskolēni – zīmējumu vai fotogrāfiju. …vairāk

Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem Latvijas Televīzijas konkursā “Balss pavēlnieks”, īpaši par sirsnīgo  Karlīnes Annas Ērgles priekšnesumu un spožo Beātes Keinas Balodes  sniegumu finālā!

Rīgas pilsētas angļu valodas 47. olimpiādes 2.posma 10.-12. klašu uzvarētāji

1. vieta – Annai Lūsei, 11.a klase

2. vieta – Valteram Vagulim-Vagotiņam, 12.c klase

2. vieta – Undīnei Gobiņai, 11.a klase

3. vieta – Edgaram Jānim Kalniņam, 10.c klase

3. vieta – Deividam Balodim, 12.a klase

3. vieta – Mārcim Brokam, 10.a klase

3. vieta – Valērijai Budo, 12.a klase

Rīgas pilsētas vācu valodas 48. olimpiādes 2.posma 10.-12. klašu uzvarētāji

3.vieta – Luīzai Izabellai Bērziņai, 11.c klase

Paldies skolotājām –  Tatjanai Kundai un Kristīnei Smirnovai!

Priecājamies par lieliskiem sasniegumiem Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS, kurā 2016. gadā piedalījās arī mūsu skolas 4.klases skolēni (šogad viņi ir jau 6.klasē).

Starp 50 pētījuma dalībvalstīm Latvijas skolēni ieņem 11. vietu ar vidēji 558 punktiem, savukārt mūsu liceja skolēni ieguvuši vidēji 612 punktus.

Iepriecina izaugsme, jo pirms desmit gadiem (2006) šādā pat pētījumā mūsu skolēni ieguva 588 punktus.

Ar pētījumu pilnībā var iepazīties A. Ozolas sagatavotajā izdevumā.

Paldies skolotājiem par mērķtiecīgu darbu, veicinot lasītprasmi, un vecākiem par atbalstu un uzticēšanos!

 

Valsts svētku priekšvakarā liceja 11.un 12.klašu skolēni tikās ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Tikšanās tēma – “Kā Latvijas intereses tiek pārstāvētas Eiropas Parlamentā”.

Deputāte atzinīgi novērtēja skolēnu zināšanas un  interesi par politiku un Latvijas vietu Eiropas Savienībā. I. Vaidere izteica gandarījumu, ka liceja 11. A klase piedalās Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu programmā.

 

Pirmajā atklātajā matemātikas olimpiādē 370  trešo klašu skolēnu konkurencē

3. vietu ieguvusi Dominika Eglava,

bet Marta Mātere saņēmusi atzinību.

Paldies skolotājai Ilzei Matevičai par ieguldīto darbu!

 

Rīgas Franču liceja vidusskolēni jau otro gadu piedalās Eiropas Parlamenta programmā  ” Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”. Pagājušajā mācību gadā liceja skolēniem un skolotājiem bija iespēja apmeklēt Eiropas institūcijas Briselē un piedalīties diskusijās.

Šajā mācību gadā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” mērķis ir apzināt iemeslus, kāpēc Eiropas jaunieši visai maz piedalās Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanās.

Mūsu liceja 11.a klases skolēni piedalās šajā projektā un franču valodas stundu ietvaros izstrādāja anketu, lai apzinātu mūsu skolas audzēkņu informētību un zināšanas par jauniešu iespējām Eiropas Savienībā. Katrai skolai ir arī savs konsultants – Latvijas deputāts Eiropas Parlamentā. 11.a klases skolēnus konsultē deputāte Inese Vaidere.

Franču valodas skolotāja Liene Apīne-Birkmane