Arhīvs

Rīgas pilsētas angļu valodas 47. olimpiādes 2.posma 10.-12. klašu uzvarētāji

1. vieta – Annai Lūsei, 11.a klase

2. vieta – Valteram Vagulim-Vagotiņam, 12.c klase

2. vieta – Undīnei Gobiņai, 11.a klase

3. vieta – Edgaram Jānim Kalniņam, 10.c klase

3. vieta – Deividam Balodim, 12.a klase

3. vieta – Mārcim Brokam, 10.a klase

3. vieta – Valērijai Budo, 12.a klase

Rīgas pilsētas vācu valodas 48. olimpiādes 2.posma 10.-12. klašu uzvarētāji

3.vieta – Luīzai Izabellai Bērziņai, 11.c klase

Paldies skolotājām –  Tatjanai Kundai un Kristīnei Smirnovai!

Priecājamies par lieliskiem sasniegumiem Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS, kurā 2016. gadā piedalījās arī mūsu skolas 4.klases skolēni (šogad viņi ir jau 6.klasē).

Starp 50 pētījuma dalībvalstīm Latvijas skolēni ieņem 11. vietu ar vidēji 558 punktiem, savukārt mūsu liceja skolēni ieguvuši vidēji 612 punktus.

Iepriecina izaugsme, jo pirms desmit gadiem (2006) šādā pat pētījumā mūsu skolēni ieguva 588 punktus.

Ar pētījumu pilnībā var iepazīties A. Ozolas sagatavotajā izdevumā.

Paldies skolotājiem par mērķtiecīgu darbu, veicinot lasītprasmi, un vecākiem par atbalstu un uzticēšanos!

 

Valsts svētku priekšvakarā liceja 11.un 12.klašu skolēni tikās ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Tikšanās tēma – “Kā Latvijas intereses tiek pārstāvētas Eiropas Parlamentā”.

Deputāte atzinīgi novērtēja skolēnu zināšanas un  interesi par politiku un Latvijas vietu Eiropas Savienībā. I. Vaidere izteica gandarījumu, ka liceja 11. A klase piedalās Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu programmā.

 

Pirmajā atklātajā matemātikas olimpiādē 370  trešo klašu skolēnu konkurencē

3. vietu ieguvusi Dominika Eglava,

bet Marta Mātere saņēmusi atzinību.

Paldies skolotājai Ilzei Matevičai par ieguldīto darbu!

 

Rīgas Franču liceja vidusskolēni jau otro gadu piedalās Eiropas Parlamenta programmā  ” Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”. Pagājušajā mācību gadā liceja skolēniem un skolotājiem bija iespēja apmeklēt Eiropas institūcijas Briselē un piedalīties diskusijās.

Šajā mācību gadā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” mērķis ir apzināt iemeslus, kāpēc Eiropas jaunieši visai maz piedalās Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanās.

Mūsu liceja 11.a klases skolēni piedalās šajā projektā un franču valodas stundu ietvaros izstrādāja anketu, lai apzinātu mūsu skolas audzēkņu informētību un zināšanas par jauniešu iespējām Eiropas Savienībā. Katrai skolai ir arī savs konsultants – Latvijas deputāts Eiropas Parlamentā. 11.a klases skolēnus konsultē deputāte Inese Vaidere.

Franču valodas skolotāja Liene Apīne-Birkmane

Konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” uzvarējusi 7.c klases skolniece Līva Emīlija Kļaviņa, izcīnot iespēju piedalīties finālā.

Vēlam veiksmi!

Skolotāja Sanita Dragone saņēmusi balvu  „Zelta pildspalva”, ko Rīgas  dome pasniedz pedagogiem, lai izteiktu atzinību par radošu, inovatīvu un profesionālu pedagoģisko darbu, kā arī par ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā. Skolotāja Sanita Dragone – video

Savukārt Rīgas domes „Zelta stipendiju” piešķir skolēniem par izcilām zināšanām un augstiem sasniegumiem pilsētas, valsts un starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos.

Šogad „Zelta stipendiju” saņēma Rīgas Franču liceja absolvents Čiro Federiko Tipaldi.

 

Ausainais ’17 ir tapis radošā un pacietības pilnā procesā. Mēs neatlaidīgi rakstījām, domājām, dzejojām, zīmējām un centāmies realizēt savu ilūziju, kas šobrīd ir realitāte. Bet vieni mēs nebūtu tikuši galā.

Mūsu piedzīvojums Ausainajā sākās ar skolotāju, domubiedru Ivetu Vīdušu, kas mums uzticējās un deva iespēju, neatlaidīgi palīdzot un cienājot ar šokolādi!

Mēs sakām paldies arī citām mūsu skolas latviešu valodas skolotājām – Litai Silovai, Inesei Lāčauniecei, Signei Ābolai par neatlaidīgu darbu ar mūsu ausainajiem.

Paldies lietvedei Andrai Krastiņai, kura mums palīdzēja Ausainajam ’17 kļūt sakārtotam un īstam!

Taču tomēr vislielāko paldies mēs sakām jums, ausainie, jo Ausainais bez tā ausainajiem ir tāpat kā plauksta saltā ziemas novakarē bez silta, vecmammas adīta cimda. Īpaša pateicība visiem vārdos nenosauktajiem vizuālo darbu autoriem.

Taču kas esam mēs? Mēs esam Ausainā ’17 entuziasti, domubiedri un vienkārši draugi:

Evita Januškeviča – koncepcija, radošais risinājums

Jete  Puriņa – koncepcija, radošais risinājums

Roberts Brants – tehnisko risinājumu meistars

Evija Elerte – māksliniece

Līze Masaļska

Katrīna Kociņa

Paula Bagucka

Liene Juhņēviča