Arhīvs

Rīgas 5.-9.klašu un 5.-12.klašu meiteņu koru konkursā “Dziesmai būt” Rīgas Franču liceja 5.-9.klašu meiteņu koris ir saņēmis 1.pakāpes diplomu…vairāk

Š.g. 1. martā notika kombinētā olimpiāde sākumskolā. Olimpiādes uzvarētājus skatīt šeit.

Paldies visiem priekšmetu skolotājiem!

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē Rīgas Franču liceja deju kolektīva “Auseklītis” 3.-4.klašu grupai – iegūta augstājā pakāpe un 1.vieta Rīgā savā vecuma grupā.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē B grupā Rīgas Franču liceja deju kolektīvam “Auseklītis” iegūta augstākā pakāpe.

Paldies par ieguldīto sirds darbu: vadītājai I.Pētersonei-Lazdānei, skolotājam K.Braunam, koncertmeistarei S.Plaudei!

…vairāk

2.vieta …vairāk

1. vieta

Emīlijai Annai Šakarei  …vairāk

1.vieta

Alisei Brizgo

Annai Misiņai

Laurai Katrīnai Seleckai

Nikolīnai Lotei Rūtenbergai

Valērijai Budo  …vairāk

Arī šajā mācību gadā RFL skolēni piedalījās konkursā “Osta pilsētai 2017”, ko  katru rudeni organizē Rīgas Brīvosta. Konkursa mērķis ir radīt oriģinālas un radošas vizualizācijas vai īsfilmas, kas būtu izmantojamas Rīgas brīvostas ārējā komunikācijā, kā arī stimulēt jauniešu interesi un izpratni par modernas ostas darbību un tās nozīmi pilsētas attīstībā. Konkursā dalībniekiem vajadzēja iesniegt  radošos darbus, kas atainotu viņu unikālo skatījumu uz Rīgas ostu. Vidusskolēni veidoja  īsfilmu, bet pamatskolēni – zīmējumu vai fotogrāfiju. …vairāk

Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem Latvijas Televīzijas konkursā “Balss pavēlnieks”, īpaši par sirsnīgo  Karlīnes Annas Ērgles priekšnesumu un spožo Beātes Keinas Balodes  sniegumu finālā!