LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Literārā gadagrāmata “Ausainais”

Literārā gadagrāmata Rīgas Franču licejā dzīvo kopš 1998.gada. 1999.gada 20.septembrī, skanot īpašam suminājuma dzejolim, gadagrāmata ieguva savu vārdu –  AUSAINAIS. Par vārda devēju tai kļuva literatūras skolotāja Daina Štokmane.
Un tā katru gadu sarosās topošie dzejnieki, prozaiķi, dažreiz arī tulkotāji, aktivizējas teātra izrāžu un grāmatu vērtētāji, radoši nopietni kļūst skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvētāji (literatūrzinātnē, valodniecībā, arī kulturoloģijā). Visām latviešu valodas un literatūras skolotājām aktīvi un atbalstoši palīdzot, gadagrāmatā iekļūst mācību stundu interesantākās epizodes.
Gadagrāmatas „AUSAINAIS” īpašie sējumi top tajos gados, kad skolā ir noritējis jau ilggadējais un tomēr ikreiz atšķirīgais radošo darbu konkurss, veltīts MŪSĒJAM – Klāvam Elsbergam. Mēs vienmēr jūtamies droši un pasargāti, jo “kad jūsu ausainie skums/ es atlidošu pie jums” (K.E.).

Latviešu valodas skolotāja Lita Silova

1

Gadagrāmatas atvēršanas svētki 1999. gada septembrī

Ausainais 2014

ausainais 2016