LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Iestājpārbaudījumi uz 10. klasi 16. jūnijā

RFL piedāvā :

  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu, kurā padziļināti apgūst humanitāros mācību priekšmetus, kā arī franču, angļu un krievu valodu,
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, kur padziļināti apgūst eksaktos mācību priekšmetus, kā arī franču, angļu, krievu valodu.

Franču valodas priekšzināšanas nav nepieciešamas!

Iestājpārbaudījumus kārto izglītojamie, kuri pretendē uz 10. klasi:

  • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā  – iestājpārbaudījums angļu valodā;
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā  – iestājpārbaudījums matemātikā.

Iestājpārbaudījums 16. jūnijā plkst.10:00. Reģistrācija no 9:00. Jāiesniedz apliecības un sekmju izraksta kopijas. Sīkāka informācija pa tālruni 67501621.

IEVADSESIJA  10. KLAŠU SKOLĒNIEM NOTIKS 17. 06.2014. PLKST. 11:00 LICEJA SVĒTKU ZĀLĒ. PĒC TAM TIKŠANĀS AR KLAŠU AUDZINĀTĀJĀM EVI DAGU – KRŪMIŅU UN  RITU CAUNĪTI.