LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Atvērto durvju diena un iestājpārbaudījumi uz 10. klasi

“Rīgas Franču licejā 10. klasē pēkšņi nonācu starp skolēniem, kuri bija līdzīgi man, un skolotājiem, kuriem bija dziļas zināšanas. Nonākot vidē, ko izjutu kā savu, es uzplauku,” tā savu skolu atceras politoloģe Iveta Kažoka – RFL 2000. gada absolvente.  Arī tev ir iespēja  pievienoties licejistu saimei.
Rīgas Franču licejs š.g. 17. maijā plkst. 10:00  aicina uz atvērto durvju dienu jauniešus,  kuri 2014./2015. m.g. vēlas mācīties 10. klasē.

RFL piedāvā

  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu, kurā padziļināti apgūst humanitāros mācību priekšmetus, kā arī franču, angļu un krievu valodu,
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, kur padziļināti apgūst eksaktos mācību priekšmetus, kā arī franču, angļu, krievu valodu.

Lai iestātos liceja 10. klasē, ir jākārto iestājpārbaudījums atbilstoši izvēlētajai programmai – angļu valodā vai matemātikā.
Informācija par izglītības programmām un  iestājpārbaudījumiem t. 67501621