Kontaktinformācija

Rīgas Franču licejs
Adrese: Mēness iela 8, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 67372954, 67372949
Fakss: 67821115
E-pasts:rfl@riga.lv
Mājas lapa: http://www.rfl.lv/

 

                                                                                    Tālrunis          E-pasts

Direktore : Biruta Vīksna                                               67372949         rfl@riga.lv

Direktora vietniece izglītības jomā : Māra Kalniņa             67501623         mara.kalnina@rfl.lv
(mācību jautājumos 1.-4. klasēm)
                     
Direktora vietniece izglītības jomā : Aija Kļaviņa               67501621         rfl@riga.lv
(mācību jautājumos 5.-12. klasēm)                   
 
Direktora vietniece izglītības jomā : Vineta Rūtenberga     67501622         rfl@riga.lv
(svešvalodu jautājumos)             

Direktora vietniece izglītības jomā : Astrīda Klauža         67372949            rfl@riga.lv
(interešu izglītības jautājumos)

Direktora vietnieks izglītības jomā : Ivars Jacis                              ivars.jacis@riga.lv
(informātikas jautājumos)

Direktora vietnieks : Didzis Gaismiņš                               67501625         didzis.gaismins@riga.lv
(saimnieciskajos jautājumos)                     

Lietvede                                                                      67372949         rfl@riga.lv

Dežurants                                                                    67372954