LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Par dokumentu iesniegšanu mācībām RFL 10. klasē.

Aicinām visus pretendentus, kuri saņēma uzaicinājumu iestāties  RFL  un savlaicīgi nosūtīja Licejam apstiprinājumu,
dokumentus iesniegt  2019. gada 17., 18. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Iesniedzamie dokumenti:

  • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • vecāku iesniegums (pielikums);
  • medicīnas karte (ja skola ir izsniegusi);
  • izvēles priekšmetu saraksts atbilstoši  izglītības programmai (pielikums).

Ja 2019. gada 17., 18. jūnijā līdz plkst. 16.00 kāds no uzņemšanai ieteiktajiem pretendentiem dokumentus nebūs iesniedzis vai savlaicīgi RFL oficiālajā epastā rfl@riga.lv brīdinājis par to, ka norādītajā datumā nevar ierasties, bet vēlas mācīties RFL, piedāvājums tiks izteikts citam pretendentam iegūto punktu secībā.

2019. gada augustā gaidām 10. klašu skolēnus uz Liceja uzpošanas darbiem jaunajam mācību gadam:

  • 10.a klase – 22.- 23. augusts
  • 10.b klase – 26.- 27. augusts
  • 10.c klase – 28.- 29. augusts

Video Aicinājums