LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Par iestājpārbaudījumu rezultātiem.

Pateicamies visiem 9.klašu skolēniem, kuri vidējo izglītību vēlējās
iegūt Rīgas Franču licejā un 11. maijā kārtoja iestājpārbaudījumu.

Uzaicinātos skolēnus lūdzam līdz
2019. gada 24. maijam elektroniski ( e-pasts : rfl@riga.lv)
apstiprināt, ka mācīsieties  RFL, vai arī informēt par atteikumu, lai nepieciešamības gadījumā varam piedāvāt brīvo vietu citam pretendentam.

Rezultāti.


Video Aicinājums