LAT FRA ENG

Vārda svētki:

10.klases skolēnu uzņemšana Rīgas Franču licejā 2020./2021.m.g.

Kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2020. gada 15. jūnijā

Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam elektroniski varēs no 25. maija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”.

Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība:

Kombinētais iestājpārbaudījums

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma_15_06_2020

Iekšējie noteikumi Nr_13 (1)

Par uzņemšanas noteikumiem RFL lasi šeit: http://www.rfl.lv/wp-content/uploads/2020/05/Par-uzņemšanu-RFL-10_klasēs-2020_2021-.pdf

Rīgas Franču liceja piedāvātie vidējās izglītības programmas virzieni 10.klasēm 2020./2021. māc.g.

RFL_piedavatie_videjas_izglitibas_programmas_virzieni_2020_2021

1.klases skolēnu uzņemšana Rīgas Franču licejā 2020./2021.m.g.

1.klases pretendentu pieteikumu reģistrācija 2020./2021.mācību gadam  notiek līdz 15.maijam.

Informāciju par bērna iekļaušanu 1.klases pretendentu sarakstā vai par atteikumu bērna vecāki saņems līdz 26. maijam elektroniski iesniegumā norādītajā e-pastā. Uzņemšanas noteikumi:

https://likumi.lv/ta/id/272231-par-kartibu-kada-registrejami-iesniegumi-par-berna-uznemsanu-1-klase-rigas-pilsetas-pasvaldibas-izglitibas-iestades

Aktuālā informācija Rīgas Franču licejā

Jebkādu jautājumu precizēšanai vai noskaidrošanai lūdzam izmantot tikai Rīgas Franču liceja e-pastu: rfl@riga.lv

Mācības 1.-11.kl. notiks attālināti līdz 29. maijam. Informācija par mācību darba norisi tiks ievietota e-klasē.

Ārkārtējās situācijas dēļ atvērto durvju diena Rīgas Franču licejā tiek pārcelta uz nenoteiktu laiku.

Sekojiet līdzi turpmākajai informācijai!