LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Konkursa rezultāti iestājai Rīgas Franču liceja 10. klasē.

REZULTĀTI

Pretendentiem, kuri uzaicināti uzsākt mācības 2020./2021. m.g. Rīgas Franču liceja 10. klasē, 25. ,26. jūnijā jāreģistrējas Rīgas Franču liceja lietvedībā K. Valdemāra ielā 48 no plkst 9:00-14:00.

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Ja kāds no pretendentiem objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt dokumentus norādītajā laikā, tad par to jāinformē e-pastā rfl-uznemsana@edu.riga.lv un jāvienojas par dokumentu iesniegšanas laiku. Neinformēšanas gadījumā vieta tiks piedāvāta kandidātam.

26. jūnija tiešsaistes tikšanās ar liceja vadību un klases audzinātāju pārcelta uz augusta pēdējo nedēļu, jo turpinās reģistrācija mācībām 10.klasē. Iepazīt Liceju var dokumentu iesniegšanas brīdī vai personiski vienojoties

Ja kāds no ieteiktajiem uzņemšanai izvēlas citu mācību iestādi, tad par to jāpaziņo Rīgas Franču licejam līdz 25. jūnijam , nosūtot informāciju uz e-pastu rfl-uznemsana@edu.riga.lv

Kandidātus uz brīvajām vietām uzaicināsim personiski, sazinoties pa e-pastu.

Vispārējās vidējās izglītības programmas virzieni 10.klasēm

Uzņemšanas noteikumi 10.klasēs.


Aktuālā informācija Rīgas Franču licejā

Jebkādu jautājumu precizēšanai vai noskaidrošanai lūdzam izmantot tikai Rīgas Franču liceja e-pastu: rfl@riga.lv