LAT FRA ENG

Vārda svētki:

 

Pieteikumi 1. klasei >>

Pretendentu pieteikumu reģistrācija 1. klasei notiek ceturtdienās no 8.30 līdz 10.00.

Vecāki, iesniedzot pieteikumu skolā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību.

Pieteikumus reģistrē liceja direktores vietniece Māra Kalniņa, tālrunis – 67501623.

 

UZŅEMŠANA 7. KLASĒ >>

Uzņems 6. klases skolēnus, kuri vēlas pretendēt uz brīvajām vietām 7. klasē 2018./2019. māc. g.

 

Informācija par skolēnu uzņemšanu Rīgas Franču liceja 10. klasēs 2018./2019. māc. g.  >>

Pretendentu pieteikšanās iestājpārbaudījumam

Pieteikšanās elektroniski no 2018. gada 27. marta līdz 20. aprīlim. Pretendenti izvēlas izglītības programmu (ar programmām var iepazīties RFL mājas lapā). Reģistrācijai ir informatīvs raksturs, dalībnieka kods tiks piešķirts, ierodoties uz iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījumu norise

Iestājpārbaudījums notiek  2018. gada 21. aprīlī Rīgas Franču licejā, Mēness iela 8, plkst. 14.00. Iestājpārbaudījuma programma pielikumā. Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un pirmā semestra liecībai.

Rezultātu publicēšana

Iestājpārbaudījuma rezultātus publicēs septiņu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises RFL mājas lapā, norādot pretendenta kodu un iestājpārbaudījumā iegūtos punktus.

Iestājpārbaudījuma rezultāti >>

Uzņemšana

Ieteikumu par uzņemšanu publicēs RFL mājas lapā, norādot pretendenta kodu un iestājpārbaudījumā iegūtos punktus. Ar pretendentu sazināsies elektroniski par iespēju mācīties konkrētā izglītības programmā. Papildus publicēs to pretendentu kodu sarakstu, kuriem piedāvāts statuss “rezerve” – pretendenti, kuri saņems piedāvājumu iestāties RFL, ja kāds no uzņemšanai ieteiktajiem pretendentiem atteiksies no piedāvājuma.

Dokumentu pieņemšana

Pretendenti, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu iestāties RFL, dokumentus iesniedz  2018. gada 18. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00. Uzrāda personu apliecinošus dokumentus. Iesniedzamie dokumenti:

  • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • vecāku iesniegums, kuru aizpilda uz vietas;
  • medicīnas kartes (ja skola ir izsniegusi);
  • Ja 2018. gada 18. jūnijā līdz plkst. 16.00 kāds no uzņemšanai ieteiktajiem pretendentiem dokumentus nebūs iesniedzis vai savlaicīgi RFL oficiālajā epastā brīdinājis par to, ka norādītajā datumā nevar ierasties, bet vēlas mācīties RFL, piedāvājums tiks izteikts pretendentam ar statusu “rezerve” iegūto punktu secībā.

Informācija RFL mājas lapā vai pa telefonu 67501621.

 


 

VIDEO AICINĀJUMS